Лазерни технологии в строителството

Лазерните ролетки представляват компактни лазерни далекомери, които, в зависимост от конфигурацията и предназначението, могат да извършват и изчисления на площи и обеми, както и да притежаавт множество допълнителни функции. Компактните им размери гарантират удобство и бързина на работата.


Точността на измерване с лазерни ролетки е значително по-висока от тази при обикновените ролетки, също както и бързината. За да се направи измерването, е необходимо насочване на тънкия лазерен лъч, произвеждан от уреда, към обекта, до който трябва да бъде измерено разстоянието и отразяването му. Голямо предимство на този тип ролетки пред класическите е, че позволяват измерване на разстояния, дори и до труднодостъпни точки. Има възможност и за индиректно изчисляване на разстояния, благодарение на вградената функция за използване на питагоровата теорема.

В строителството се използват още иновативни измервателни технологии, като пълна гама ротационни, линейни/пресечни лазерни нивелири, оптични нивелири, детектори, лазерни и ултразвукови рулетки, висотомери, влагомери и др.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/513_attach_3903_normal.jpg

Източник: Елко